Loonwerk

AGRARISCHE DIENSTVERLENING

Heeft u een agrarisch bedrijf, of bent u een landelijk wonende particulier, dan kunt u voor uw agrarische loonwerkzaamheden uitstekend bij Volker B.V., Loon- en grondverzetbedrijf terecht.

Hieronder ziet u een overzicht van de mogelijkheden die u door Volker B.V. kunt laten uitvoeren.

Grondbewerking

Diepwoelen, ploegen met vorenpacker, spitten, frezen, schijveneg, rotorkopeg, kilveren, egaliseren, cultiveren, kalkstrooien (natte kalk), grondbemonstering (PH-monster), zaaiklaar-maken, veegwerkzaamheden.

Meer over grondbewerking >>

Verzorging / onderhoud

Gewasbescherming in gras, in maïs, in graan, onkruidbestrijding op erf en terrein, levering van gewasbeschermingsmiddelen, gediplomeerde medewerkers, deskundig advies. Wiedeggen, schoffelen, sloten maaien, bomen snoeien.

Meer over verzorging/onderhoud >>

Gras

Inzaaien gras en groenbemester, doorzaaien, graslandwoeler, beluchten grasland, leveren van graszaad, maaien, schudden, harken, gras oprapen, grashakselen, balen wikkelen, balen persen én wikkelen (rond en vierkant en hoge druk balen), balentransport, levering landbouwplastic/nicosyl e.d., kuil vast rijden, toevoegmiddelen, silo's dichten, weiland bloten, klepelmaaien.

Maïs

Poten, levering zaden, wiedeggen, schoffelen, hakselen, MKS hakselen, GPS hakselen, dorsen, CCM malen, silo's dichten, transport, levering plastic/nicosyl e.d., toevoegmiddelen.

Meer over maïs >>

Graan

Maaidorsen, malen, transport, stro persen (rond en vierkant en hoge druk balen).

Bemesten/mestverwerking

Zode bemesten, bouwland injecteren, mesttransport, aan- en afvoer mest, mestcontainers, wegen en bemonsteren, mestanalyses, mest mixen en mest overpompen, mest strooien, kunstmest verspuiten, bekalken.

Meer over bemesten/mestverwerking >>

Diversen

Bulldozer, rupskraan, mobiele kraan, minikraan, midikraan, shovel, maaikorfwerkzaamheden, trekker met voorlader, trekker met grond-dumper, trekker met watertank, trekker met veegmachine, aan- en afvoer puin en zand e.d., verhuur rijplaten en draglineschotten e.d., verhuur divers materieel, detachering personeel, reparatie en onderhoud.
 

Wilt u meer weten?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op


Volg ons op:Volker B.V.
Loon- en grondverzetbedrijf
Lossersestraat 75
7587 PW De Lutte
T: +31(0)541-555151
E: info@volkerbv.nl
W: www.volkerbv.nl

Weer De Lutte